Τρίτη, 8 Απριλίου 2008

«Όσοι δεν κάνουν τίποτε
κριτικάρουν όσους κάνουν,
επειδή δεν έκαναν τα πάντα.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: