Τρίτη, 8 Απριλίου 2008

«Όσοι δεν κάνουν τίποτε
κριτικάρουν όσους κάνουν,
επειδή δεν έκαναν τα πάντα.»
«Ο ανώριμος διαθέτει
δικαιολογίες. Ο ώριμος
φέρνει αποτελέσματα.»
«Είσαι νέος σε κάθε
ηλικία όταν κάνεις σχέδια
για το αύριο.»