Τρίτη, 25 Μαρτίου 2008

το θαύμα ! ! !
«Πίστευε στον εαυτό σου
όταν κανένας άλλος
δεν σε πιστεύει.»
Harvey Mackay
«Όποιος κόβει
τις γέφυρες πρέπει
να ξέρει καλό κολύμπι.»
Harvey Mackay
«Ο ανήφορος και ο κατήφορος
είναι ο ίδιος δρόμος.»
Ηράκλειτος